O Hrvatskim klubovima u Americi

Pomozite nam da skupimo sto vise informacija, fotografija, video snimki, priča o Hrvatima sa Amaričkog kontinenta. Možete i snimiti video o starim ljudima sa zanimljivim informacijama.

Hrvatska dijaspora u Argentini, realna pretpostavka je oko 250.000 članova ove zajednice.

Hrvatska dijaspora u SAD, se krece oko 1.2 miliona.

Prema Ministarstvu vanjskih poslova Čilea, procjenjuje se da u Čileu živi oko 200.000 ljudi hrvatskog podrijetla.

Popis stanovništva Kanade i na temelju procjena hrvatske zajednice - vjeruje se da oko 250.000 hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Kanadi.

Dodajmo na to jos tisuće Hrvata u Urugvaju, Brazilu, Venecueli, Boiliviji, Ekvadoru, Paragvaju, Peru.