Hrvatski klub Auckland Novi Zeland

Croatian Cultural Society of New Zealand Inc
161 McLeod Road, Te Atatu South, PO Box 83 139 Edmonton, Waitakere 0652

www.croatianclub.org

Phone / Fax: 09-836-6550

croat_club_auckland

Auckland_folk

Hrvatska dijaspora na Novom Zelandu

Broj Hrvata na Novom Zelandu i njihova imigracija
Prema procjenama, na Novom Zelandu žive 20-60 tisuća Hrvata i njihovih potomaka. Prvi Hrvati emigrirali su na Novi Zeland početkom 19. stoljeća. Njihova glavna preokupacija bila je ribarstvo i poljoprivreda, posebno vino. Većina tih Hrvata došla je iz Dalmacije, osobito od otoka.
Danas najveći broj Hrvata živi na sjevernom otoku i uglavnom su koncentrirani u Aucklandu. Ima Hrvata u Hamiltonu, Whangareiju, Wellingtonu i Christchurchu.
Smatra se da su Hrvati najveći doseljenici na Novom Zelandu nakon Iraca.
Prvi useljenici uglavnom su došli zbog ekonomskih razloga. Muškarci su bili visoko zastupljen.

U zadnjih 10-15 godina više od 10 tisuća visokoobrazovanih Hrvata doselilo se u NZ. Većina ih je ostala u Aucklandu, a manji broj preostao je za Wellington, Palmerston, Borth i New Plymouth. Oni su uglavnom IT stručnjaci, profesori, liječnici, stomatolozi, odvjetnici, ekonomisti itd. Prosječna starost takve imigracije je 26-45 godina, uglavnom bračni parovi s jednom ili dvoje djece.

Status Hrvata na Novom Zelandu

Većina Hrvata na Novom Zelandu su građani Novog Zelanda. Novi Zeland ne priznaje pojam “privremeni radnici” ili “nacionalne manjine” takav je slučaj u europskim zemljama. Stoga, Hrvati nemaju posebni politički status, već uživaju sva prava kao građani Novog Zelanda.
Nakon tri godine života u Novom Zelandu useljenici dobivaju državljanstvo. Takvim statusom mogu putovati u Australiju bez Viza. U nekim je slučajevima to bila samo polazište konačnoj destinaciji - Australiji.

Hrvatske udruge katoličkih misija
Hrvatske udruge katoličkih misija njeguju i održavaju hrvatsku baštinu, identitet i kulturu.

Poznate udruge na Novom Zelandu su:

  • Hrvatsko kulturno društvo u Aucklandu (čiji dio je i Hrvatska ženska liga)
  • Dalmatinsko kulturno društvo u Aucklandu
  • Hrvatsko kulturno društvo u Hamiltonu
  • Hrvatsko kulturno društvo u Wellingtonu
  • Dalmatinsko kulturno društvo u Kaitai

Hrvatske nastave i Lectorate za hrvatski jezik
Hrvatski dodatno podučavanje osnovano je na Novom Zelandu 1997. godine od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. Hrvatsko kulturno društvo nudi vlastite učitelje. U dalmatinskom kulturnom društvu nastava se održava godinama.

Izdavaštvo i mediji
Na Novom Zelandu nema hrvatskih izdavačkih djelatnosti, niti hrvatske novine. Jednom tjedno emitira se radio u Hrvatskoj u Aucklandu i Hamiltonu.

Ngati Tarara ‘The Olive and Kauri’
What does Ngati Tarara mean?

Tarara is the maori word for persons of Yugoslav descent. Yugoslav men came to New Zealand in the late 1800’s and became kauri gum diggers searching for kauri gum. These men married local maori women and together they bred descendants into fair skinned, green eyed descendants walking amongst local maori. Hence the name tarara, as maori could not pronounce Yugoslavia or Croatia.

Ngāti is the Māori word for tribe. ‘Tarara’ is an onomatopoeic word refering to fast speech, similar in kind to ‘blahblahblah’.