Hrvatrski klubovi u Australiji i Novom Zelandu

Zanimljivosti iz Australije i Novog Zelanda. Povijest, stare slike, događaji, pregledajte najnovije objavljene vijesti.

Hrvatska dijaspora u Australiji

Prema popisu stanovništva iz 2006. godine u Australiji je 118.051 građana koji se izjasnilo o hrvatskom podrijetlu i koji čine 0,56% ukupnog stanovništva Australije. Australski ministar vanjskih poslova vjeruje da u Australiji ima oko 150.000 Hrvata, dok hrvatske zajednice tvrde da ih ima 250.000 Hrvata. Hrvati su se počeli naseljavati u Australiji sredinom 19. stoljeća. U tom je razdoblju njihov dolazak uglavnom bio na individualnoj osnovi.

Prva značajna skupina hrvatskih doseljenika stigla je u Australiju između 1890. i 1918. godine. Uglavnom su imigranti bili iz dalmatinskih otoka i Makarske rivijere, ali mnogi su došli iz Istre i naselili se na području zapadne Australije, Queenslanda i Sjevernog Novi Južni Wales. U tom razdoblju bilo je između 4.000 i 5.000 Hrvata koji su živjeli u Australiji. Većina ih je radila u rudnicima ili u polju šećerne trske.
Nakon Drugog svjetskog rata postojao je značajan broj hrvatskih doseljenika, a brojke pokazuju da je između 1922. i 1940. godine stiglo 10.000 Hrvata u Australiju. Oni Hrvati uglavnom dolaze iz hrvatskih obalnih područja, a neki iz Međimurja.

Nakon Drugog svjetskog rata do 1948. godine mnogi Hrvati počeli su se nastaniti u Australiji. Prvo je došao mali broj hrvatskih izbjeglica iz Austrije i Egipta. Nakon 1950. godine više od 20.000 hrvatskih izbjeglica preselilo se u Australiju, nakon što je živjelo u izbjegličkim logorima u Italiji, Austriji i Njemačkoj. Tijekom razdoblja koje se proteže od 1960-ih do 1973., većina Cotsova useljenika nastanila se u Australiji. Ovo vremensko razdoblje također je obilježilo najveći porast hrvatske useljavanja u Australiju, čija je ukupna populacija, od 1970. i nadalje, premašila preko 150.000 hrvatskih stanovnika. Hrvati i dalje dolaze u Australiju, prvenstveno iz ekonomskih razloga. Danas, međutim, useljenje Hrvata u Australiji usporilo se, a teško se može govoriti o masovnoj hrvatskoj imigraciji u Australiju.

Većina Hrvata u Australiji živi u velikim gradovima: Sydneyu, Melbourneu, Perthu, Adelaideu, Canberri, Brisbaneu i Hobartu. Današnji Hrvati u Australiji potječu iz svih dijelova Hrvatske, nasuprot prvim hrvatskim naseljenicima koji su uglavnom bili dalmatinski.

Status Hrvata u Australiji
Velik broj Hrvata u Australiji su australski državljani koji imaju ista prava i obveze kao i drugi Australci. Glasovanje na nacionalnim izborima obvezno je. Australija dopušta dvojno državljanstvo; Stoga hrvatski državljani s australskim državljanstvom također imaju pravo glasati i na parlamentarnim i predsjedničkim izborima u Hrvatskoj.
Od 25. kolovoza 2009. Australija je promijenila postupak izdavanja viza hrvatskim državljanima, ukidajući upitnik o vojnoj službi, koji je do tada bio obvezni dio prijave za izdavanje australskih vize hrvatskim stanovnicima.

Hrvatskih udruga i katoličkih misija
Deseci hrvatskih klubova i društava aktivni su u Australiji. Većina ih se nalazi u hrvatskim zajednicama, a uglavnom ih grade Hrvati. Najpoznatiji hrvatski klubovi nalaze se u Sydneyu, Melbourneu, Perthu i Canberri. Postoji i nekoliko kuća za odlazak u mirovinu koje grade različite hrvatske zajednice. Katolička crkva ima snažnu i važnu ulogu među australskim Hrvatima, posebice u očuvanju njihovog vjerskog i nacionalnog identiteta, kao i hrvatskog jezika i kulturnog nasljeđa.

Hrvatski razredi i programi na hrvatskom jeziku
Australija je bila prva zemlja na svijetu koja je prepoznala hrvatski jezik kao zaseban jezik. Godine 1975. država je vodila TV, SBS je počeo emitirati programe na hrvatskom jeziku, a 1989. nastava hrvatskoga jezika postaje izborni predmet u srednjim školama.
Odjel za hrvatske studije utemeljen je 1983. na Sveučilištu Macquarie u Sydneyu. Godine 1998. osniva Centar za proučavanje hrvatskoga jezika. U veljači 2008. Sveučilište Macquarie otvorilo je Centar za hrvatske studije kao zajednički projekt sa Sveučilištem u Splitu.

Izdavaštvo i mediji

U Australiji postoje tri tjedne hrvatske novine: “Hrvatske vijesti”, “Nova Hrvatska” i “Spremnost”. To su novine u privatnom vlasništvu koje osim najrelevantnijih australskih vijesti pokrivaju i aktivnosti hrvatske zajednice i izvješćuju o događajima iz Hrvatske.

Uz javnu radio stanicu pokroviteljske vlade Australije, DGS, koja se emitira na hrvatskom jeziku od 1975. godine, ima i nekoliko lokalnih radio postaja u vlasništvu australskih Hrvata. Može se spomenuti “Hrvatski Radio Australija” u Sydneyu i “3ZZ” u Melbourneu. Neovisni kanal 31 emitira jednom tjedno televizijske programe za hrvatsku zajednicu. Sva područja Australije mogu slušati i gledati satelitske programe emitirane od strane HRT-a, kao i emitiranje međunarodnih programa