Dokumnetarni film o ubistvu Mire Barešića

Miro Barešić-ubojstvo 1/2

Miro Barešić-ubojstvo 2/2

Frank Eleka hrvatski emigrant comentari.

O Eleku je snimljen dokumentarni film - Slike iz života jednog emigranta.