Croatian National Home Hamilton Canada

image
Hrvatski Nacionalni Dom
1925A Barton Street East, Hamilton, Ontario, Canada, L8H2Y7

Office: 905-549-8734 Hall: 905.549.0026

http://www.cnhome.ca

U ožujku 1928. godine izabrano je povjerenstvo, a za nekoliko dana skupilo je oko 1.000,00 dolara. Odbor je stekao dvije građevinske parcele na 171 i 173 Beach Road, po cijeni od 550 i 425 dolara, za ukupnu vrijednost od 975 dolara. Žalba za financijsku potporu izdana je putem “Svijet”, hrvatsko-američke novine koja je impresivno dala 1,899,30 dolara. Doprinosi su kretali od 50 ¢ do $ 52 od pojedinaca i nekoliko CFU odjela u Kanadi i Sjedinjenim Državama. Osim toga, članovi koji su se pridružili tom nastojanju bili su dužni platiti početnu naknadu od 2 dolara i naknadnu naknadu od 50 ¢.

Godine 1934. osnovan je prvi hrvatski nacionalni dom tamburaški orkestar pod vodstvom Stevea Kopricha. Skupina se sastojala od 18 muškaraca i 2 dame. Do 1937. gospodarstvo se poboljšalo i jasnije se usredotočilo na zadržavanje naše tradicionalne tamburaške kulture. Kao rezultat toga, Charles Golesich iz Sault Ste. Marie, Ontario angažirana je kao redoviti instruktor za naše dvije grupe “Zagreb” i “Veselo Srce”. Po dolasku, Srijemske tambure kupljene su u lipnju 1938. za 400 dolara. Naposljetku, tamburaški orkestar i folklorni ansambl dokazao se kao pravi temelj i svrha našeg postojanja.