Četverored hrvatski film Bleiburg, Jakov Sedlar

Masovna ubijanja civila poslije drugog svjetskog rata od Jugoslovenskih komunista.